Tuesday, September 29, 2009

Thông Báo
Little Saigon, ngày 27 Tháng 9 Năm 2009.

THÔNG BÁO

Kính gởi: - Quý vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo.
- Quý vị Lãnh đạo các Đoàn thể đấu tranh, các Hội đoàn Ái hữu.
- Quý vị Đại diện các Cộng đồng Việt Nam tại miền Nam California.
- Quý vị Đại diện các Cơ quan Truyền thông Báo chí Việt ngữ.
- Quý vị Nhân sĩ, Chiến sĩ VNCH và Đồng hương Người Việt Tỵ nạn.


Để Tưởng Niệm một Cựu Nguyên Thủ Quốc Gia Tổng Tư lệnh QLVNCH, một Tổng Thống mở đầu cho nền Đệ Nhị Cộng Hòa.

Trân trọng kính mời Quý vị vui lòng tham dự:

Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống VNCH
NGUYỄN VĂN THIỆU
Huý Nhật Năm Thứ 8

Cử hành vào ngày: Thứ Bảy 3 tháng 10 năm 2009 tại Nam California
theo lịch trình như sau:

Từ 9AM đến 10AM: Đặt vòng hoa Tưởng Niệm Chiến sĩ tại Tượng Đài
Chiến sĩ Việt - Mỹ, Thành phố Westminster, California.

Từ 12PM đến 3PM: Lễ Tưởng Niệm chính thức tại Hội trường Regent West.
số 4717 W. First Street, Thành phố Santa Ana, California.
( Với sự hiện diện của Gia đình Cố Tổng Thống ).

Ban Tổ chức Lễ Tưởng Niệm rất hân hạnh được tiếp đón Quý Ông Bà và Chiến hữu. Sự hiện diện của Quý Vị là một vinh dự cho Gia đình Cố Tổng Thống, cho Ban Tổ chức và làm tăng thêm phần long trọng cho buổi Lễ.

Trân trọng kính mời,

Gs. Nguyễn Thanh Liêm
Trưởng Ban Tổ Chức.

No comments:

Post a Comment